APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ - OPORTUNITATE ȘI PROVOCARE

 
Autor (i): Nicoleta PAVEL
 
JEL: M 41.
 
Cuvinte cheie: reglementări comunitare și naționale, raportări, standarde internaționale de raportare financiară (IFRS), trecerea la aplicarea IFRS ca bază contabilă, impactul aplicării IFRS
 
Abstract:
Schimbările produse după anul 1989 în mediul economic, social și politic au impus evoluții rapide și în mediul legislativ, inclusiv în ceea ce privește contabilitatea societăților.Existența unei diversități de operațiuni economico-financiare efectuate de către societăți a impus reglementarea acestora din punct de vedere contabil, realizându-se un proces de asimilare a prevederilor IFRS în normele contabile românești. Această asimilare treptată a făcut posibilă înțelegerea și aplicarea în practică de către specialiștii din societăți a unor norme contabile din ce în ce mai complexe și chiar trecerea la aplicarea IFRS ca bază contabilă. Pentru a analiza impactul trecerii la aplicarea IFRS ca bază contabilă asupra valorii elementelor de activ și a capitalurilor proprii s-au comparat informațiile prezentate de societăți potrivit IFRS cu cele determinate pentru aceeași perioadă potrivit reglementărilor contabile aplicabile anterior trecerii la IFRS (reglementări conforme cu directivele europene). Rezultatele cercetării efectuate asupra informațiilor cuprinse în situațiile financiare intocmite de cinsprezece companii, considerate reprezentative, au pus in evidenta faptul ca trecerea la aplicarea IFRS ca baza contabila nu a afectat semnificativ valoarea totala a activelor imobilizate ale acestora, ci a determinat unele reclasificari intre  diferite categorii de active precum si unele ajustari de valoare. Totodată, analiza capitalurilor proprii rezultate în urma aplicării IFRS a pus în evidență faptul că retratările efectuate nu au afectat semnificativ capitalurile proprii in totalitatea lor, existând  modificări în structura acestora. Graficele prezentate în anexă pun în evidență, comparativ, activele imobilizate și capitalurile proprii potrivit IFRS și OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 
Articol: Fisier PDF