††††††††

Revista ECONOMIA CONTEMPORANĂ are ca scop dezvoltarea unui spaţiu al dezbaterii şi dialogului dintre cercetătorii şi practicienii interesaţi de abordarea teoretică şi aplicată a fenomenelor economice contemporane.


Principalele arii tematice spre care se pot orienta studiile sunt:

††††††† Contabilitate şi audit;

††††††† Finanţe publice şi private, finanţe internaţionale;

††††††† Investiţii, asigurări;

††††††† Evaluarea Óntreprinderii, analiză economico-financiară;

††††††† Politici monetare şi fiscale, pieţe financiare internaţionale;

††††††† Informatică economică, statistică şi matematică economică;

††††††† Guvernanţă corporatistă, competitivitate, performanţă economică şi socială;

††††††† Politici de dezvoltare locală şi regională, economie europeană;

††††††† Responsabilitate socială corporatistă, dezvoltare economică sustenabilă;

††††††† Afaceri economice internaţionale;

††††††† Antreprenoriat, management şi marketing Ón comerţ, turism, servicii etc.