REDACTOR-ȘEF:

Cristina GĂNESCU


REDACTORI:

Andreea GANGONE

Gianina NEGRĂU

Mihaela SAVU

Corina DUCU

Niculina STĂNESCU


CONSILIU ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Ovidiu PUIU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

Prof. univ. dr. Alexandru PUIU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

Prof. dr. Manuel Salvador Gomes ARAÚJO, Instituto Politécnico do Porto, Portugalia

Prof. univ. dr. Iuliana CIOCHINĂ, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

Prof. univ. dr. Emil DINGA, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română, România

Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU, CS I, Institutul de Economie Naţională, Academia Română, România

Prof. univ. dr. Mădălina DUMITRU, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Marius GUST, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

CS I Mărioara IORDAN, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română, România

Prof. univ. dr. Dumitru MARIN, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

Prof. dr. Doina MUREŞANU, Université de Québec in Abitibi-Temiscamingue, Canada

Conf. cerc. dr. Rodica PERCIUN, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU, Universitatea Valahia din Târgovişte, România

Prof. univ. dr. hab. Alexandru STRATAN, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei, Republica Moldova

Prof. univ. dr. Dumitru VIŞAN, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Conf. univ. dr. Mihaela ASANDEI, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

Conf. univ. dr. Elena CIGU, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, România

Conf. univ. dr. Florin DIMA, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

CS II Mihail DIMITRIU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română, România

CS dr. Edith DOBRESCU, Institutul de Economie Mondială, Academia Română, România

Conf. univ. dr. Sebastian ENE, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România

Conf. univ. dr. Mihaela GÖNDÖR, Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, România

Conf. univ. dr. Oana-Ramona LOBONŢ, Universitatea de Vest din Timişoara, România

Conf. univ. dr. Camelia-Cătălina MIHALCIUC, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, România

Conf. univ. dr. Mircea DUICĂ, Universitatea Valahia din Târgovişte, România

Conf. univ. dr. Mihaela-Roberta STANEF-PUICĂ, Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Conf. univ. dr. Daniela ŞTEFĂNESCU, Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, România


SECRETAR DE REDACȚIE:

Iuliana TALMACIU

REFERENȚI LIMBA ENGLEZĂ/ROMÂNĂ:

Georgiana MÎNDRECI, Camelia RIZEA