REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU, CS I, Institutul de Economie Naţională, Academia Română, România (macroeconomie, integrare europeană, politici economice şi sociale)

Conf. univ. dr. Mihaela ASANDEI, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (marketing, comerţ, management educaţional)

Conf. univ. dr. Nicoleta BELU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (management, responsabilitate socială corporatistă, guvernanţă corporatistă)

Conf. univ. dr. Florin DIMA, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (contabilitate, audit)

CS II Dr. Mihail DIMITRIU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, Academia Română, România (microeconomie, macroeconomie, administraţie publică, management financiar)

Conf. univ. dr. Mihaela GÖNDÖR, Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş, România (finanţe publice şi private)

Conf. univ. dr. Oana-Ramona LOBONŢ, Universitatea de Vest din Timişoara, România (finanţe publice şi private)

Conf. univ. dr. Dorina LUŢĂ, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (contabilitate, audit)

Conf. univ. dr. Camelia-Cătălina MIHALCIUC, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, România (contabilitate, audit)

Conf. univ. dr. Cristian MOROZAN, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (promovare, multimedia, marketing internațional)

Conf. univ. dr. Laura PĂNOIU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (managementul resurselor umane, pieţe de capital, tehnici de afaceri, afaceri economice internaționale)

Conf. univ. dr. Carmen RĂDUȚ, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (informatică economică, baze de date, limbaje de programare)

Conf. univ. dr. Cristiana SIMA, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (dezvoltare economică sustenabilă, managementul mediului)

Conf. univ. dr. Cristina ŞERBĂNICĂ, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (comunicare şi relaţii publice, dezvoltare regională, economie europeană)

Conf. univ. dr. Luminiţa VOICU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (managementul calităţii, merceologie, securitatea consumatorului, comportamentul consumatorului)

Conf. univ. dr. Alina VOICULEŢ, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (economie mondială, microeconomie, macroeconomie)

Lect. univ. dr. Cristina BUNEA-BONTAŞ, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (contabilitate, audit)

Lect. univ. dr. Dan MICUDA, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (analiză financiară, marketing în servicii)

CS Dr. Edith DOBRESCU, Institutul de Economie Mondială, Academia Română, România (microeconomie, macroeconomie)

Lect. univ. dr. Sorin GRIGORESCU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (contabilitate, audit)

Lect. univ. dr. Gianina NEGRĂU, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (management, tehnici de afaceri, afaceri economice internaționale)

Lect. univ. dr. Delia TESELIOS, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România (informatică, matematică)

Asist. univ. dr. Alina SUSLENCO, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova (turism, dezvoltare durabila, management)

CS Dr. Camelia BĂLTĂREȚU, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, Academia Română, România, (microeconomie, macroeconomie, finanțe publice și private)