REGULI DE TEHNOREDACTARE


Articolele vor fi redactate şi trimise sub formă de fişiere cu extensia .doc, vor avea între 5 şi 14 pagini, tehnoredactarea realizându-se conform indicaţiilor de mai jos.

Titlul lucrării: majuscule, TNR, caracter 14, îngroșat, centrat, urmat de un rând liber.

Numele autorilor vor fi scrise sub forma prenume şi nume. Se va folosi TNR, caracter 12, îngroșat, cu litere mici. La nota de subsol, pe prima pagină, se specifică gradul didactic, afilierea fiecărui autor şi adresa de email a persoanei de contact din partea autorilor.

Rezumatul se va scrie la un rând, TNR, caracter 10, înclinat. Acesta nu va depăşi 200 cuvinte. În rezumat nu se folosesc abrevieri, ecuaţii sau referinţe bibliografice.

Cuvintele-cheie se vor scrie spaţiate la un rând, TNR, caracter 10, înclinat. Vor fi incluse între 4 şi 6 cuvinte-cheie.

Clasificarea JEL: Se încadrează articolul potrivit Clasificării JEL (Journal of Economic Literature), precizându-se codul categoriei relevante, articolul putându-se încadra fie la o singură categorie, fie la mai multe (maxim 3), după caz. 

Corpul lucrării se va scrie cu TNR, caracter 12, spaţiat la un rând. Setarea paginilor: stânga 3 cm; sus, jos și dreapta 2,5 cm. Lucrarea se structurează pe capitole, numerotate 1., 2., 3. şi un singur nivel de subcapitole numerotate de la 1.1, 1.2, etc.

Notele de subsol sunt permise pe parcursul lucrării doar cu titlu excepţional şi EXCLUSIV pentru cazurile în care autorul doreşte să furnizeze explicaţii adiţionale. Este încurajată folosirea acestora la minimum şi includerea acestora în corpul principal al articolului.

Tabelele şi figurile trebuie să fie dimensionate şi plasate în cadrul articolului pentru a se încadra în dimensiunile paginii. Trebuie avut grijă ca acestea să se încadreze pe o singură pagină. Conţinutul lor se va scrie cu TNR, caracter 12, iar titlul coloanelor tabelelor se va scrie cu TNR, caracter 12, îngroșat. Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub acestea. Atunci când este cazul, se va menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele (spre exemplu: fig. nr. 1; tabel nr. 1). O atenție deosebită trebuie acordată culorilor în care sunt realizate tabelele şi figurile, acestea trebuind să fie cât mai clare şi lizibile în cazul unei tipăriri alb-negru.

Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai lizibile.

Ecuaţiile şi formulele sunt numerotate, plasându-se numerele lor în paranteze, în dreapta acestora.

Abrevierile şi acronimele se vor explica de prima dată când apar în textul articolului.

Referinţe, citări şi bibliografie

Este recomandat ca referinţele, citările şi formatul bibliografiei să fie redactate în stilul Harvard, aşa cum este acesta dezvoltat şi publicat de către Anglia Ruskin University. Autorii trebuie să respecte în amănunt ghidul, care poate fi consultat on-line aici.

În continuare este prezentat un model de redactare a articolelor, în conformitate cu cerinţele revistei. Autorii sunt încurajaţi să folosească direct acest format pentru scrierea propriilor articole. De aceea, recomandăm descărcarea acestuia de aici şi folosirea lui pentru introducerea textului articolului direct în acest format.