INFLUENȚA PERSONALITĂȚII ASUPRA CARIEREI RESURSELOR UMANE

 
Autor (i): Liliana - Victoria GHERMAN
 
JEL: O15.
 
Cuvinte cheie: organizație, resurse umane, carieră profesională, personalitate.
 
Abstract:

Există numeroși factori care influenţează cariera profesională a oricărei persoane la nivel individual şi organizaţional. Cei individuali pot fi personalitatea, experienţele trăite, aşteptările și obiectivele pe termen mediu și lung. Factorii organizaţionali se referă la condiţiile pieţei forţei de muncă, tipurile organizaţionale, selecția, evaluarea performanţelor resurselor umane și activităţile Óntreprinse pentru planificarea carierei fiecărei organizaţii. Cariera este analizată și cercetată prin prisma elementelor de personalitate, a calităţilor şi caracteristicilor care influenţează alegerea unui tip de carieră. Personalitatea reprezintă modalitatea individului de a se organiza Ón funcție de temperament, abilități și caracter.

 
Articol: Fisier PDF