IMPLEMENTARE STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ĪN CADRUL UNEI ENTITĂȚI ECONOMICE

 
Autor (i): Georgeta Margareta DOBRESCU
 
JEL: M42.
 
Cuvinte cheie: audit intern, control intern managerial, Comisia de Monitorizare, Standarde de control intern managerial, proceduri documentate.
 
Abstract:

Sistemul de control intern managerial este o componentă integrantă și esențială a managementului instituției care vizează īntreaga activitate. Controlul intern managerial, reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere īn concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, īn vederea asigurării administrării fondurilor proprii īn mod economic, eficient și eficace, acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sistemul de control intern managerial este un angajament asumat al Romāniei īn cadrul capitolului 281 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeană, actualul capitol 32. Prin exercitarea funcției de control, conducerea entității constată abaterile rezultatelor de la ţintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive care se impun. Implementarea adecvată a sistemului de control intern este premisa exercitării unui management corect, conform prevederilor legale și dă asigurare că entitatea realizează obiectivele propuse și că managementul activităților este performant. Monitorizarea, coordonarea și īndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial se realizează de către Comisia de Monitorizare (constituită prin decizie internă).

 
Articol: Fisier PDF