FUNDAMENTAREA ROLULUI ȘI IMPORTANȚEI AUDITULUI FINANCIAR PUBLIC ĪN GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR FINANCIARE PUBLICE PRIN PRISMA RISCURILOR AFERENTE SECTORULUI PUBLIC

 
Autor (i): Vasile SECRIERU
 
JEL: H5, H6, H83.
 
Cuvinte cheie: audit financiar, indicatori macroeconomici, riscuri, sector public.
 
Abstract:

Īn articolul de față, autorul pornește de la constatare conform căreia managementul financiar public, inclusiv controlul și auditul financiar public trebuie să țină cont de problemele și riscurile inerente modelului de instituție publică īn sine, dar și de cele specifice unei țări și sectorului public al acesteia la un moment dat. Aplicānd metode precum metoda abstracției științifice, metoda inducției, metoda deducției,   analiza și sinteza autorul ajunge la concluzia că cele mai sigure sectoare publice, implicit instituții publice sunt cele din țările cu democrații evoluate și anume - Danemarca, Finlanda și Norvegia, urmate de cele din Germania și Canada. Următoarele, după nivelul riscurilor sunt unele țări post-socialiste: Estonia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Polonia. Ungaria, Romānia și Bulgaria reprezintă țări cu sectoare publice care se confruntă cu riscuri ridicate legate de corupție și eficacitatea guvernului. Armenia și Republica Moldova se confruntă cu riscuri ridicate la nivelul sectorului și instituțiilor publice. Această constatare, sugerează concluzia despre lipsa de eficiență și eficacitate a activității de audit financiar public intern și extern.

 
Articol: Fisier PDF