PREDICȚII PRIVIND EFECTUL SOCIAL ȘI ECONOMIC AL EVOLUȚIILOR TENDINȚELOR GLOBALE

 
Autor (i): Lucian IVAN, Irena (ARĂDĂVOAICEI) APOLZAN, Cosmin Sandu BĂDELE
 
JEL: H12, H68.
 
Cuvinte cheie: economie, crize majore., proteste, penurie resurse, resurse energetice
 
Abstract:

Situația geopolitică se caracterizează prin multiplicarea și suprapunerea unor crize majore ce impactează inclusiv în plan economic și social. În cadrul lucrării sunt expuse pe larg efectele pe care le are conflictul militar declanșat de Federația Rusă în Ucraina și impactul acestuia asupra economiei statelor membre ale UE, implicit ale României. Totodată, lucrarea își propune să explice modul în care această „furtună de crize” poate afecta societățile europene în plan social, respectiv a riscului declanșării de manifestații de protest inclusiv cu caracter violent, pe fondul nemulțumirii populației față de creșterea inflației și scăderii puterii de cumpărare. De asemenea, lucrarea își propune să explice modul în care polii de putere din prezent influențează economia mondială și ce posibile modificări de natură structurală se pot produce, cu impact la nivelul economiei europene și inclusiv a României. O evoluție relevantă se observă la nivel social, existând riscul ascensiunii la putere a formațiunilor ideologice de extremă dreaptă care vor exploata stările de nemulțumirile de la nivelul societăților occidentale. În acest context se impun măsuri pro-active care să conducă la evitarea unei potențiale crize economice profunde, concomitent cu creșterea nivelului de trai a populației din statele europene.

 
Articol: Fisier PDF