RESPONSABILITATEA MORALĂ ŞI SOCIALĂ - ATRIBUTE ESENȚIALE ALE PROFESIEI DE AUDITOR FINANCIAR

 
Autor (i): Mariana Alice PREDA (SIMION), Anda Ileana NECULA, Anca Daniela ȘENCHEA
 
JEL: M42.
 
Cuvinte cheie: auditor financiar, responsabilitate morala, responsabilitate sociala, interes public, stakeholders, adevăr contabil, imagine fidelă.
 
Abstract:

Auditorii financiari desfășoară o activitate de confirmare si certificare a conturilor unei companii dublată de îndatorirea de a proteja interesul public, respectiv pe toți cei care sunt interesați de conținutul situațiilor financiare si a  raportului de audit. Pentru aceasta, în parcurgerea tuturor etapelor obligatorii de efectuare a unei misiuni de audit vor trebui sa  aibă in vedere nu doar  propriul interes, ci cu prioritate  interesul public, în ansamblul său. Auditorii financiari contribuie, de asemenea, la moralizarea vieții de afaceri, prin asigurarea conformității comportamentului cu legea și prin promovarea credibilității si transparenței informațiilor financiare. Auditorii financiari promovați pe baza încrederii de către societate vor resimți presiunea responsabilității sociale, dar totodată, și a celei  morale, întrucât pentru menținerea încrederii acordate trebuie să respecte principiile specifice profesiei de integritate, onestitate, imparțialitate, obiectivitate și, îndeosebi, independență, în reprezentarea intereselor celor implicați ( stakeholders). În acest context, responsabilitatea socială și morală a auditorilor financiari se referă și la obligația de a nu acționa în nici un fel care să discrediteze profesia.

 
Articol: Fisier PDF