FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI EVALUARE A FLUXURILOR FINANCIARE ILICITE

 
Autor (i): Victoria IORDACHI, Pavel CALPAJIU
 
JEL: E26, K42.
 
Cuvinte cheie: fluxul financiar ilicit, balanța de plăți, exporturile, importurile, datoria externă, integritatea financiară globală.
 
Abstract:

Ultimul deceniu a perceput fluxurile financiare ilicite ca o preocupare și o amenințare tot mai mare la adresa progresului uman. Actualitatea acestei cercetări este condiționată de necesitatea unei abordări științifice a fenomenului fluxurilor financiare ilicite pentru a analiza complexitatea acestuia (toate dimensiunile și fațetele). Totodată, este imperativă evaluarea metodologiilor existente de cuantificare a fluxurilor financiare ilicite Ón vederea elaborării unei metodologii, care să fie relevantă pentru Republica Moldova, cu scopul de a reduce riscurile economico-financiare și sociale prin eficientizarea acestora, managementul și pentru a culege beneficiile fluxurilor financiare recuperate. Scopul cercetării efectuate constă Ón fundamentarea teoretică a procesului de identificare și evaluare a fluxurilor financiare ilicite. Pentru realizarea scopului propus s-au propus următoarele obiective: identificarea reperelor conceptual-metodologice ale conceptului de flux financiar ilicit; cercetarea elementelor metodologice fundamentale pentru evaluarea fluxurilor financiare ilicite.

 
Articol: Fisier PDF