PERFORMANȚE INOVAȚIONALE ÎN PRACTICA PROFESIEI CONTABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 
Autor (i): Viorica UNGUREANU
 
JEL: M41.
 
Cuvinte cheie: IAS, IFRS, contabilitate, inovații, tehnologii.
 
Abstract:

Ştiinţa este determinată de inovaţie, iar domeniul contabilității nu este o excepție. Raționamentul profesional în organizarea activității contabile în cadrul fiecărei entități din orice domeniu al economiei naționale, prezumă implementarea tehnologiilor, inovațiilor și o aplicare corespunzătoare a Standardelor Naţionale de Contabilitate, a IAS/IFRS, care poate fi influențată de fiscalitate, nivelul de experiență, de calitatea auditului financiar, precum și de atitudinea față de risc. Încetinirea modului de implementare a tehnologiilor și a Standardelor în cazul Republicii Moldova, a fost influențată de complexitatea procesului de adoptare și implementare al IAS/IFRS, de dezechilibrul beneficiilor interne versus externe, precum și de costurile implementării unor tehnologii avansate sau a unor inovații. Influența factorilor (birocrația, formalismul și profesionalismul) asupra organismelor de supraveghere din Republica Moldova a contribuit la încetinirea adoptării complete a IAS/IFRS și a inovațiilor sau a terhnologiilor. Direcție solicitată la moment este domeniul digital, entitățile tranzitând de la lucrul fizic în oficiu la cel de la distanță, și având nevoie la momentul trecerii în mediul online de instrumentele necesare pentru conexiunea prin intermediul tehnologiilor, pentru a asigura protecția datelor și a se proteja împotriva atacurilor cibernetice. În acest context, sunt salutabile posibilitatea apariției mai multor companii recipiente a capitalului de risc. Fiecare ideie inovațională este necesar de a fi reflectată în Rapoarte Contabile și Bilanțuri Contabile, din aceste motive contabilitatea este obligată să cristalizeze informații veridice și actuale, bazate pe valoare justă și adevărată.

 
Articol: Fisier PDF