ASPECTE PRIVIND ROLUL ŞI IMPORTANŢA CREATIVITĂŢII N ANTREPRENORIAT

 
Autor (i): Mădălina ALBU
 
JEL: M13, O31, O32.
 
Cuvinte cheie: antreprenoriat, creativitate, inovare, progres tehnologic.
 
Abstract:

Dezvoltarea socio-economică a societăţilor n general şi a entităţilor economice n particular, depind de modul n care rezultatele progresului tehnologic şi ştiinţific sunt implementate n activitatea antreprenorială. Inovarea şi creativitatea conferă antreprenoriatului oportunitatea de a conduce la creştere economică. Rolul creativităţii n antreprenoriat se poate manifesta prin identificarea de metode ce pot conduce la reducerea costurilor, creşterea productivităţii şi competivităţii şi creşterea cifrei de afaceri. Multitudinea de probleme pe care trebuie să le rezolve permanent, determină antreprenorul să şi folosească la maxim capacitatea creatoare, ingeniozitatea şi cunoştinţele acumulate. Dezvoltarea creativităţii poate reprezenta un punct forte personal, n abordarea unei activităţi antreprenoriale. Valorizarea ideilor creatoare, cumulat cu abilitatea utilizării oportunităţilor oferite de mediu, pot fi atuuri ale unui antreprenor de succes. Pornind de la literatura de specialitate din domeniu, lucrarea de faţă doreşte să realizeze o pledoarie n favoarea implementării creativităţii şi inovării n dezvoltarea antreprenoriatului.

 
Articol: Fisier PDF