FUNCȚIILE FINANȚELOR PUBLICE

 
Autor (i): Mihaela GEORGESCU (MUȘETOIU), Alin Adrian DINCĂ, Anda Ileana NECULA
 
JEL: E61, F65, O16.
 
Cuvinte cheie: premise conceptuale, funcţia de distribuire (a resurselor); funcţia de alocare (a resurselor); funcţia de stabilizare (reglare) a economiei, funcţia de repartiţie, funcţia de control.
 
Abstract:

Apariţia finanţelor publice reprezintă un rezultat al necesităților dar și al cauzelor determinate în mod obiectiv, având ca funcție principală procurarea resursele financiare de care statul are nevoie în exercitarea rolului și atribuțiilor sale pentru a interveni în economie şi societate în general. Finanțele publice sunt necesare, în mod subiectiv şi obiectiv, deoarece contribuie la realizarea sarcinilor și funcţiilor statului, care nu ar putea fi înfaptuite fără pârghiile financiare. Finanţele publice sunt legate în mod obligatoriu de stat, şi de rolul în economie al sectorului public. Finanțele publice exprimă relații sociale prin legaturile sale cu societatea, acestea fiind  desigur de natură economică, luând naștere în mecanismele de constituire și utilizare a resurselor financiare de care cele două părți dispun, statul și membrii societății, cu scopul de a satisface atât nevoile statului cât și nevoile societății în ansamblu, fie colective sau de interes general.

 
Articol: Fisier PDF