DEZVOLTAREA ABORDĂRILOR TEORETICE ALE MODELELOR DE AFACERI CIRCULARE

 
Autor (i): Cristina UNGUR
 
JEL: Q5, M2.
 
Cuvinte cheie: model de afaceri, economie circulară, model de afaceri circular.
 
Abstract:
Epuizarea rapidă a resurselor naturale a creat necesitatea reconsiderării afacerilor Ón direcția extinderii vieții produselor prin reutilizare, reparare și reciclare. Astfel, a fost necesară adoptarea de noi strategii de afaceri pentru a crea sisteme economice circulare și durabile. Acest studiu Óși propune să ajute la descrierea conceptului de model de afaceri circular pentru a ajuta antreprenorii să le aplice Ón practică. Articolul analizează cele mai recente lucrări științifice, care au dezvoltat acest concept. Sunt identificate diferențele dintre modelele de afaceri tradiționale și circulare. Acest studiu clarifică care sunt modalitățile specifice de propunere de valoare, creare de valoare și captare a valorii Óntr-un model de afaceri circular. Prin conceptualizarea modelelor circulare de afaceri, studiul contribuie la dezvoltarea abordărilor teoretice și la aplicarea eficientă a acestui concept Óntr-un sistem economic circular.
 
Articol: Fisier PDF