EFECTELE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN ASUPRA RISCULUI DE CREDIT ȘI PERFORMANȚEI FINANCIARE ALE BANCILOR MOLDOVENEȘTI

 
Autor (i): Stela CIOBU, Ion CARA
 
JEL: G21, M42.
 
Cuvinte cheie: performanță financiară, risc de credit, sistem bancar, control intern.
 
Abstract:
Cercetarea reprezintă o investigație microeconomică a sistemului de control din sectorul bancar al Republicii Moldova. Obiectivul acestei lucrări este de a examina relația dintre sistemul de control intern, riscul de credit și performanța financiară a băncilor din Republica Moldova. Studiul este realizat pe baza datelor a unsprezece bănci care fac parte din sistemul bancar moldovenesc, pentru perioada 2017 - 2021, fiind analizate trei modele de regresie diferite. Acest studiu include o cercetare cantitativă puternică în care variabilele dependente reprezentate de ponderea activelor neperformante în totalul creditelor, randamentul capitalului propriu și randamentul activelor sunt folosite pentru a testa relația cu variabilele independente. Prin urmare, variabilele independente luate în considerare sunt indicatori reprezentativi ai celor cinci elemente ale controlului intern (mediul de control, evaluarea riscurilor, activități de control, monitorizare, sisteme de informare și comunicare), potrivit the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Rezultatele au identificat formarea relațiilor între sistemul de control intern și riscul de credit, precum și impactul acestuia asupra performanței financiare a băncilor din Republica Moldova, acceptând astfel ipotezele alternative ale studiului. Concomitent, rezultatele au fost comparate cu studii legate de subiectul investigat de alți cercetători.
 
Articol: Fisier PDF