CONFISCAREA, SANCȚIUNE PRIVIND TRECEREA ĪN PROPRIETATEA STATULUI A UNOR BUNURI ĪN BAZA UNEI HOTĂRĀRI JUDECĂTOREȘTI

 
Autor (i): Nicolae GRĂDINARU
 
JEL: K10.
 
Cuvinte cheie: contravenţie, infracţiune, amendă, bunuri confiscate.
 
Abstract:

Confiscarea este o sancţiune şi care constă īn trecerea īn mod forţat şi cu titlu gratuit īn proprietatea statului, a unui bun īn temeiul unei hotărārii judecătoreşti sau a unei decizii  administrative. Potrivit art.562 alin.4 din Codul civil, nu pot fi supuse confiscării decāt bunurile destinate sau folosite pentru săvārşirea unei infracţiuni ori contravenţii sau cele rezultate din acestea. Confiscările dispuse de instanţele de judecată se duc la īndeplinire de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne sau, după caz, de către alte autorităţi publice abilitate de lege, prin organele competente, stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor īn cauză, iar valorificarea se face de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice, sau de către alte autorităţi publice abilitate de lege, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare. Īn situaţia īn care confiscările privesc sume exprimate īn monedă străină, sumele se convertesc īn lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a Romāniei, valabil la data rămānerii definitive a măsurii confiscării. Sumele confiscate, precum şi cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai puţin cheltuielile impuse de ducerea la īndeplinire şi de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, conform legii.

 
Articol: Fisier PDF