DIMENSIUNI ALE DEFICITULUI BUGETAR AL ROMÂNIEI ÎN 2020. FINANȚARE ȘI PERSPECTIVE

 
Autor (i): Cristian MOROZAN, Elena ENACHE
 
JEL: H62.
 
Cuvinte cheie: deficit, buget, administrație publică, criză economică, finanțare, investiții.
 
Abstract:
Evoluția economiei românești în anul 2020 a fost marcată de apariția pandemiei COVID-19 și de adoptarea măsurilor de restrângere a mobilității, necesare pentru prevenirea răspândirii bolii. Managementul crizei de sănătate a necesitat, în mod evident, resurse financiare semnificative, pe lângă stocul semnificativ de datorii dinaintea crizei. Pe de altă parte, măsurile adoptate pentru susținerea economiei, împreună cu relaxarea treptată a restricțiilor în anumite perioade, au avut ca efect îmbunătățirea percepției investitorilor și consumatorilor. Cu toate acestea, pentru a menține accesul ușor și mai ieftin la finanțarea extern[, este crucial ca România să se angajeze în reforme fiscale care să îmbunătățească predictibilitatea cadrului fiscal, capacitatea de colectare a veniturilor și să ajusteze cheltuielile bugetare în funcție de evoluția veniturilor. Îmbunătățirea guvernanței investițiilor publice, concentrarea preponderent pe domenii strategice, precum și utilizarea într-o măsură mai mare a fondurilor europene sunt elementele care pot conduce economia țării noastre către un nou model de creștere, reducând, în același timp, presiunea asupra resurselor bugetare.
 
Articol: Fisier PDF