EVALUAREA UNOR INDICATORI FISCALI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2000-2021

 
Autor (i): Alina Georgeta AILINCĂ
 
JEL: H30, H61, H62.
 
Cuvinte cheie: sold primar ajustat ciclic, poziție fiscală, impuls fiscal, stabilizatori automati, UE.
 
Abstract:

COVID-19 a pus numeroase probleme economiilor lumii dincolo de efectele sale medicale dramatice. Începutul anului 2022, sub auspiciile războiului din Ucraina aduce și va aduce în continuare provocări suplimentare pentru economiile lumii și mai ales pentru economiile europene. În acest context, marcat de temeri și incertitudini ridicate, la nivel mondial, politica fiscală se străduiește să țină sub control datoriile publice în expansiune dar și nivelul impozitelor și taxelor, să impulsioneze veniturile și să țină sub control cheltuielile. Prin urmare, acest articol aduce în prim plan studiul unor indicatori fiscali de bază la nivelul UE pentru perioada 2000-2021. Indicatorii urmăriți sunt balanța globală, sold primar, sold primar ajustat ciclic, stabilizatori automați, poziție fiscală, impuls fiscal și multiplicator fiscal (mai exact multiplicatorul de impact al cheltuielilor). Rezultatele relevă că există numeroase probleme de rezolvat în materie fiscal-bugetară soluționate prin măsuri de politici expansioniste sau contracționiste la nivelul țărilor UE, iar criza pandemică împreună cu cea a războiului pot complica și mai rău pe viitor lucrurile.

 
Articol: Fisier PDF