FACTORI DETERMINANȚI AI INECHITĂȚII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 
Autor (i): Galina SAVELIEVA, Svetlana ZAHAROV
 
JEL: E24, J48, R58.
 
Cuvinte cheie: migrația de muncă, ocuparea forței de muncă, populația aptă de muncă, populația economic inactivă, regiunea, salarizarea.
 
Abstract:

Reformele structurale, modificările în infrastructura economică și socială în urma promovării mecanismelor de piață, a factorilor demografici (reducerea, modificarea structurală și îmbătrânirea populației, migrația) au afectat dezvoltarea regiunilor în diferite moduri. Unele regiuni au reușit să se reconstruiască cu succes și se observă creșterea lor economică, altele sunt încă într-o stare de stagnare economică. Toate acestea au contribuit la inegalitatea regională, atenuarea acesteia necesitând soluționarea unor probleme socio-economice și canalizarea surselor financiare suplimentare. Având în vedere că ocuparea pe piața forței de muncă constituie un factor important  în asigurarea dezvoltării social-economice stabile,  s-a efectuat analiza posibilităților populației de a fi ocupate și riscul șomajului,  nivelul veniturilor,  identificând factorii care contribuie la migrația în muncă. În baza rezultatelor cercetării au fost elaborate unele propuneri de  perfecționare a politicilor socio-economice și de ocupare, inclusiv privind asigurarea egalității de dezvoltare a regiunilor, sporirea nivelului de ocupare a populației în vârstă aptă de muncă, inclusiv  a migranților reîntorși în țară, îmbunătățirea sistemului de remunerare a muncii, ceea ce va contribui la atenuarea diferențierii regionale și convergența acestora în viitor.

 
Articol: Fisier PDF