PROBLEMA GESTIONĂRII DEȘEURILOR PERICULOASE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 
Autor (i): Viorica POPA, Nicolae POPA
 
JEL: Q54, Q57, Q58.
 
Cuvinte cheie: economia circulară, deșeuri toxice, mediu, reciclare, ierarhia deșeurilor.
 
Abstract:
În ultimii ani, problema gestionării deșeurilor periculoase este foarte acută în Republica Moldova și se agravează tot mai mult. Această situație este cauzată de transformările importante în economia națională, cum este: privatizarea sau falimentarea întreprinderilor industriale mari, modificarea spectrului unităților economice, cu prevalarea întreprinderilor mici și mijlocii, implementarea tehnologiilor performante, aplicarea substanțelor chimice noi, folosirea pesticidelor și altor substanțe nocive în agricultură, etc. Cantitatea de deșeuri pe care o generăm este strâns legată de tiparele noastre de consum şi de producție. Dar și schimbările demografice, precum creșterea numărului de gospodării alcătuite dintr-o singură persoană, afectează, de asemenea, cantitatea de deșeuri pe care le generăm. În contextul acestor realități, o problemă de risc major pentru sănătatea mediului și cea a populației este generată de deșeurile toxice, stocate în depozitele industriale, ale fostelor întreprinderi. Provocarea cea mai importantă ce stă în față autorităților este minimizarea impactului deșeurile periculoase asupra populației și mediului înconjurător. Astfel, minimizarea riscurilor este posibilă doar prin gestionarea eficientă și corectă a deșeurilor de orice tip. În cadrul studiului autorul și-a propus drept scop analiza și evaluarea de gestionare a deșeurilor periculoase, pentru identificarea celor mai importante probleme și riscuri existente pentru sănătatea populației. Acest studiu a fost elaborat în cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova. 
 
Articol: Fisier PDF