ASPECTE PRIVIND STABILITATEA FINANCIARĂ ÎN CONDIȚIILE UNIUNII MONETARE EUROPENE

 
Autor (i): Silviu-Marius ŞEITAN
 
JEL: E 52.
 
Cuvinte cheie: stabilitate, echilibru, sustenabilitate, riscuri, monetare.
 
Abstract:
În condițiile actuale de desfășurare a relațiilor economice internaționale, există riscul nerealizării obiectivelor de politică monetară din motive ce țin de mecanismele de transmitere a șocurilor transfrontaliere. Revizuirea conceptuală a definiţiei obiectului, în asemenea condiţii, conduce la necesitatea anexării acestora la aceste riscuri de neîmplinire; aceasta necesită un capitol suplimentar de proiectare a politicii macroeconomice, capitol care identifică posibilele riscuri care decurg din regimul integrat transfrontalier al economiilor europene, precum și posibilele soluții de absorbție a unor astfel de șocuri. Aceasta presupune implicit cuantificarea întregului fenomen sau apariția riscului și a posibilelor efecte ale acestuia, în vederea determinării efortului necesar a fi întreprins pentru a absorbi șocul asociat.
 
Articol: Fisier PDF