IMAGINE FIDELĂ ȘI REGULARITATE ĪN CONTABILITATE ĪN CONDIȚIILE APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ. PROVOCĂRI PENTRU PRACTICIENII ĪN CONTABILITATE ȘI AUTORITĂȚI

 
Autor (i): Nicoleta PAVEL, Geanina Iulia BOȚOTEANU (RĂDĂCINĂ)
 
JEL: M 41.
 
Cuvinte cheie: imagine fidelă, standarde internaționale de raportare financiară, norme contabile, situații financiare anuale.
 
Abstract:

Obiectivul situațiilor financiare anuale este de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanței financiare și a celorlalte informaţii referitoare la activitatea entităților sau a grupurilor de entități, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Trecerea la aplicarea IFRS ca bază contabilă de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată a reprezentat o provocare majoră atāt pentru profesioniștii implicați īn elaborarea și auditarea situațiilor financiare anuale cāt și pentru autorități. Aplicarea IFRS de către unele societăți care desfășoară activități de monopol, care gestionează active ce aparțin autorităților statului, presupune raționament profesional și măsuri adecvate pentru identificarea eventualelor riscuri ce pot surveni din necorelarea prevederilor din legislație și IFRS.      Īn condițiile existenței unei legislații excesive și uneori neactualizate, prezentarea unei imagini fidele īn raport cu IFRS și conformitatea cu cadrul legal aplicabil reprezintă o provocare pentru practicienii din societăți, pentru auditorii statutari dar și pentru autorități care trebuie să evalueze modul de gestionare a capitalului de stat și să taxeze profiturile raportate. Trecerea la aplicarea IFRS ca bază contabilă īn Romānia de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată s-a efectuat fără o analiză prealabilă a comparabilității īntre prevederile cuprinse īn legislație (inclusiv cea fiscală) și prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Există o diversitate de operațiuni economico-financiare care se efectuează de entități și diverse forme de organizare juridică a acestora, astfel că acestea nu pot fi identificate īn totalitate și reglementate legal. Analiza informațiilor din situațiile financiare anuale publicate de societăți poate contribui la īnțelegerea informațiilor de către diverși utilizatori, inclusiv de către reprezentanții autorităților statului.

 
Articol: Fisier PDF