MODALITĂȚI DE CREȘTERE A TRANSPARENȚEI ÎN EXECUȚIA CHELTUIELILOR PUBLICE LA NIVELUL ADMINISTRATIEI LOCALE

 
Autor (i): Amalia Magdalena DANAILA, Monica Mihaela DRAGAN, Elena Simona TACHE
 
JEL: M41, H61, H83.
 
Cuvinte cheie: administrație locală , resurse publice, execuție bugetară, transparență bugetară, digitalizare.
 
Abstract:

Prezenta lucrare își propune o analiză a organizării finanțelor publice la nivelul administrației locale din România, a ponderii veniturilor și cheltuielilor, cu scopul de a stabili locul bugetelor locale in cadrul bugetului general consolidat, nivelul și structura veniturilor și cheltuielilor, modul în care se realizează consolidarea lor, sursele de finanțare si destinația banilor. Alocarea resurselor la nivel local trebuie să fie în concordanța cu preferințele și necesitățile comunității. Găsirea compromisului între resursele publice limitate și o gamă nelimitată de nevoi care se cer îndeplinite prin intermediul cheltuielilor publice va fi cheia pentru elaborarea unor bugete echilibrate, sustenabile în orice opțiune politică. Astfel, bugetele locale trebuie să urmărească o evoluție dihotomică, de la instrumente de planificare și control financiar la instrumente de măsurare a performanței, disciplină fiscală și management al rezultatelor. Lucrarea conține un studiu comparat între două unități administrativ teritoriale din județul Prahova, una situată în mediul urban, iar cealaltă în mediul rural. Adoptarea informatizării în managementul financiar-bugetar va contracara efectele negative ale lipsei de transparență în execuția bugetelor. La acestea se adaugă o gestionare onestă a execuției și creșterea transparenței in cheltuirea banilor publici, dublate de o legislație stabilă și predictibilă, cu norme de aplicare fără echivoc.

 
Articol: Fisier PDF