AUDITUL INTERN -INSTRUMENT ACTIV ĪN EVALUAREA PERFORMANŢEI SISTEMULUI DE LUARE A DECIZIILOR

 
Autor (i): Nicoleta ARDELEANU (TRIFU), Isabela-Raluca BOGASIU (ANTON)
 
JEL: M42.
 
Cuvinte cheie: audit intern, consiliere, control intern.
 
Abstract:

La nivelul entităţilor publice din Romānia, sistemul de luare a deciziilor funcţionează  sub  toate aspectele: procese, acţiuni şi resurse financiare, materiale şi infomaţionale. Implementarea  auditului intern permite managementului entităţii publice să-şi evalueze periodic obiectivele generale si specifice, riscurile asociate precum si instrumentele de control intern folosite pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor identificate. Pe lāngă funcţia sa de evaluator de conformitate, auditul intern poate fi un instrument activ in aprecierea performantei sistemului de luare a deciziilor.

 
Articol: Fisier PDF