POLITICI CONTABILE ȘI RAȚIONAMENT PROFESIONAL - APLICAREA IFRS 16 ?CONTRACTE DE LEASING?

 
Autor (i): Nicoleta PAVEL
 
JEL: M 41.
 
Cuvinte cheie: contract de leasing financiar, leasing operațional, locatar, locator, active aferente dreptului de utilizare a activelor luate īn leasing, active suport, amortizare, dobāndă.
 
Abstract:

IFRS 16 „Contracte de leasing” reprezintă rezultatul efortului comun al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a normalizatorului de Standarde Naționale din SUA, Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiară (FASB) de īmbunătățire a raportării financiare cu privire la activitățile de leasing. Cei doi normalizatori de standarde contabile au constatat că informațiile raportate privind operațiunile de leasing operational nu erau transparente și existența unor modele diferite de contabilizare pentru contractele de leasing operational și financiar reduceau comparabilitatea pentru utilizatorii situațiilor financiare. Totodată, contabilizarea diferită a leasingului financiar de leasingul operational „furniza oportunități de structurare a tranzacțiilor īn vederea obținerii unui anumit rezultat contabil”(Bază pentru concluzii la IFRS 16, BC 3). Īn aceste condiții, IAS 17 „Leasing” a fost īnlocuit cu IFRS 16 „Contracte de leasing” și se aplică īncepānd cu exercițiul financiar 2019. IFRS 16 „Contracte de leasing” aduce modificări semnificative privind contabilizarea contractelor de leasing la locatar și informațiile care trebuie prezentate īn notelele la situațiile financiare. Pentru a facilita īnțelegerea și aplicarea sa, IFRS 16 „Contracte de leasing” este īnsoțit de īndrumări de aplicare și exemple ilustrative. Totodată, Ministerul Finanțelor a creat cadrul legal pentru aplicarea unitară a standardului prin introducerea unor conturi contabile specifice īn Planul de conturi general anexă la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Contabilizarea contractelor de leasing a fost și rămāne un domeniu sensibil īn care profesoniștii contabili trebuie să-și exercite raționamentul profesional pentru a asigura utilizatorii de informații că prezentarea elementelor din Situația Poziției Financiare/bilanț și din contul de profit și pierdere s-a efectuat ținānd seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului īn cauză și nu numai de forma juridică a contractului de leasing. Īn cele ce urmează ne propunem să punem īn evidență modul īn care aplicarea prevederilor IFRS 16„Contracte de leasing” afectează Situația Poziției Financiare și contul de profit și pierdere la entitățile care au calitatea de locatar īntr-un contract de leasing.

 
Articol: Fisier PDF