METODOLOGIE DE FINANȚARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 
Autor (i): Tatiana MANOLE, Rina ȚURCAN
 
JEL: I22, I23, G34.
 
Cuvinte cheie: echivalentul costului standard per student, complexitatea programelor, coeficientul de ajustare, finanțarea standard, finanțarea compensatorie, finanțarea complementară, autonomia universității.
 
Abstract:
Autorii acestui articol tratează lungul proces de căutare a finanțării reformei învățământului superior în Moldova. Din anii 90 ai secolului XX, când Republica Moldova a devenit independentă și până în 2019, învățământul superior din Republica Moldova a fost finanțat de „egalitarismul” socialist, fără a lua în considerare diferența dintre programele de învățământ ale instituțiilor de învățământ superior. În 2010 a publicat monografia „Metode de finanțare a învățământului public care inclusiv investigează mecanismul de finanțare a învățământului superior, criticându-l și recomandând implementarea practicilor europene și, în special, a României, privind finanțarea învățământului superior, ținând cont de complexitate. Administrația centrală împuternicită cu funcția de gestionare a învățământului superior nu a reacționat la recomandările cercetătorilor. În 2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECR) a început să studieze Noua metodologie privind finanțarea învățământului superior în Moldova pe baza costului standard per student, cu sprijinul Băncii Mondiale și al experților români. Această nouă metodologie pentru finanțarea învățământului superior a fost aprobată în 2020 și a intrat în vigoare începând cu anii de studiu 2020-2021. Noul mecanism de finanțare ia în considerare complexitatea programelor de studiu, care corespund unui anumit coeficient de ajustare semnificativă. Credem că noua metodologie de finanțare a învățământului superior favorizează aprofundarea performanței și a învățării bazate pe competențe.
 
Articol: Fisier PDF