ECONOMIA CIRCULARĂ ÎNTRE LIMITE ȘI OPORTUNITĂȚI

 
Autor (i): Olga TIMOFEI
 
JEL: Q01, Q32, Q57.
 
Cuvinte cheie: Economie circulară, dezvoltare durabilă, ecologie industrială, ecodesign.
 
Abstract:

Din perspectiva creșterii populației globale, se accentuează tot mai mult presiunile asupra mediului și celor mai multe resurse naturale care servesc drept materii prime (combustibili, minerale și metale), produse alimentare, soarele, apa și biomasa. În condițiile în care, resursele naturale sunt indispensabile pentru funcționarea economiei și contribuie esențial la calitatea vieții noastre, ar fi potrivit să reducem consumul nostru de materiale de la etapa concepției produselor. În acest context, economia circulară, care tinde în special către un obiectiv de deșeuri zero și reabilitarea tuturor problemelor, este o soluție. Dezvoltarea acestui tip de economie este deja o voință politică clară în mai multe țări. De asemenea, este posibil să se recurgă cât mai puțin la resurse neregenerabile, optând pentru utilizarea resurselor regenerabile, funcționând în funcție de rata de reînnoire a acestora și eliminarea deșeurilor prin reciclare, reparare și reutilizare. În acesta lucrare urmărim să prezentăm limitele economiei liniare și a conceptului de economie circulară, în contextul situației economiei circulare din lume.

 
Articol: Fisier PDF