ANALIZA PRACTICILOR PARTENERILOR COMERCIALI PENTRU ĪMBUNĂTĂȚIREA POLITICII COMERCIALE A REPUBLICII MOLDOVA

 
Autor (i): Tatiana GUTIUM
 
JEL: F13, F15, F40.
 
Cuvinte cheie: politica comercială, comerț exterior, liber schimb, politica protecționistă, competitivitate.
 
Abstract:
Principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova sunt Romānia (stat membru al Uniunii Europene), Federația Rusă (stat membru al Uniunii Economice Eurasiatice) și Ucraina. Politicile comerciale promovate de aceste state au caracteristici particulare, unele dintre ele au efecte pozitive asupra economiei naționale, dar și alte efecte negative. Obiectul cercetării este politica comercială. Scopul principal al studiului este elaborarea de recomandări pentru eficientizarea politicii comerciale a Republicii Moldova pe baza experiențelor principalilor parteneri comerciali. Pentru a atinge acest scop, au fost utilizate următoarele metode de cercetare: metoda ascensiunii de la abstract la analiza concretă, comparativă, abordare sistemică. Creșterea economică, competitivitatea și comerțul exterior sunt interdependente. Prin urmare, relația dintre politica comercială și teoriile legate de competitivitate a fost analizată pentru a explica aspectul teoretic al obiectului de cercetare. Conform rezultatelor analizei practicilor partenerilor comerciali, au fost elaborate recomandări pentru īmbunătățirea politicii comerciale a Republicii Moldova.
 
Articol: Fisier PDF