IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI SUSTENABILITĂȚII UNIVERSITĂȚII PRIN STRATEGIILE DE PERFORMANȚĂ UNIVERSITARĂ

 
Autor (i): Alina SUSLENCO
 
JEL: Q01.
 
Cuvinte cheie: sustenabilitate, managementul sustenabil al universității, strategie, universitate, principiile sustenabilității.
 
Abstract:
Această lucrare abordează aspectele de bază ale asigurării sustenabilității în instituțiile de învățământ superior prin dezvoltarea și implementarea managementului sustenabilității universitare, care servește ca pilon de bază în cultivarea sustenabilității în instituțiile de învățământ superior. Relevanța subiectului de cercetare derivă din necesitatea ca universitățile să fie competitive, să atragă și să motiveze studenții, dar și să câștige încrederea părților interesate care poate fi garantată, în secolul 21, doar prin programe eficiente axate pe asigurarea unui echilibru între mediul ecologic-economic-social. Scopul lucrării este de a identifica posibilitățile de implementare a managementului sustenabilității universității în instituțiile de învățământ superior. Problema cercetării constă în găsirea de soluții pentru depășirea principalelor provocări cu care se confruntă instituțiile de învățământ superior. Întrebarea de cercetare este: care este cea mai sigură modalitate de a realiza sustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Astfel, în acest context, elucidăm faptul că în cadrul universităților din Republica Moldova este necesar să se implementeze strategii eficiente pentru a asigura sustenabilitatea prin implementarea unui management eficient menit să realizeze sustenabilitatea. Metodologia cercetării s-a axat pe utilizarea mai multor metode, precum: analiză, sinteză, inducție, deducție, răpire, documentare, abstractizare științifică. În concluzie, putem reitera că asigurarea sustenabilității în instituțiile de învățământ superior este posibilă datorită implementării instrumentelor viabile și eficiente care pun un accent special pe implementarea managementului sustenabilității universității. Pasul ferm pe calea sustenabilității este posibil prin fundamentarea activității universităților pe strategii de durabilitate de succes, care trebuie puse în aplicare în toate subdiviziunile, facultățile, departamentele universitare.
 
Articol: Fisier PDF