ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI ȘI NON-FINANCIARI, COMPONENTĂ ESENȚIALĂ ÎN APRECIEREA PERFORMANȚEI GLOBALE

 
Autor (i): Adriana PĂDURARU (HORAICU), Ana-Maria COMÂNDARU (ANDREI), Volodea MATEEVICI
 
JEL: M41.
 
Cuvinte cheie: analiza performanțeI; analiză financiară și non-financiara, evaluare, globalizare, inovare.
 
Abstract:

Având în vedere nevoia tot mai acută a redresării și dezvoltării economice la nivel național, cât și internațional, un rol important îi revine performanței entitătilor economice în contextul în care competiția pentru fiecare segment de piață a devenit tot mai stansă, iar mecanismele globalizării îi înlătura din cale pe cei mai slabi. Începutul mileniului trei şi, implicit, criza financiară internaţională au adus spre analiză numeroase probleme privind mediul de afaceri şi performanța companiilor. Dificultățile analizei financiare în previzionarea problemelor ce aveau sa apara a dus la o reconsiderare a principalelor concepte de:instrument operațional, metodă a cunoașterii ce impune stabilirea  tipului de analiză economico-financiară, stabilirea conținutului procesului de analiză economico-financiară, stabilirea metodelor și tehnicilor de analiză economico-financiară. Dacă ținem cont de evoluțiile macroeconomice nu putem ignora aspectele sociale și de mediu care pot determina pierderi entităților economice, în special marilor companii multinaționale, pierderi ce se pot concretiza în: diminuarea cotelor de piață, a cifrei de afaceri, în reducerea numărului de clienți, în diverse costuri de ecologizare, în campanii pentru dobândirea încrederii consumatorilor în produsele și serviciile oferite de acestea. De aceea vechile instrumente privind performanța unei companii nu mai sunt suficiente în determinarea trendului acestui indicator. În prezent, trebuie realizată o distincție clară între profitul contabil și cel economic. Tema prezentei cercetări, ”Analiza indicatorilor financiari și non-financiari, componentă esențială aprecierea performanței globale”, urmarește sa scoată în evidență unul dintre cele mai importante aspecte ale noii realități economice, marcată de schimbare, transparență, cunoaștere, colaborare, interactivitate, cât și de un interes deosebit acordat factorului uman.

 
Articol: Fisier PDF