APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ. CONSIDERAȚII PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

 
Autor (i): Nicoleta PAVEL
 
JEL: M41.
 
Cuvinte cheie: capitaluri proprii, conceptul financiar al capitalului, rezerve, ajustări ale capitalurilor proprii, instrumente financiare compuse.
 
Abstract:

Analiza informațiilor privind capitalurile proprii prezentate de entități īn situațiile financiare anuale permite utilizatorilor de informații să evalueze obiectivele și politicile adoptate de entități privind administrarea capitalului. Informațiile privind capitalurile proprii sunt prezentate īn Situația poziției financiare, īn Situația modificărilor capitalurilor proprii și īn notele ce īnsoțesc situațiile financiare. Īn timp ce aspectele referitoare la recunoașterea, evaluarea și prezentarea activelor și a datoriilor īn situațiile financiare anuale fac obiectul unor standarde contabile specifice, aspectele referitoare la capitalurile proprii nu fac obiectul unui anume standard, acestea fiind tratate īn Cadrul General Conceptual  și īn unele standarde contabile. Īn Cadrul General Conceptual este definit conceptul financiar al capitalului și cel de menținere a capitalului financiar, iar īn  IAS 32„Instrumente financiare: prezentare”, IAS 29„Raportarea financiară īn economiile hiperinflaționiste”, IAS 1„Prezentarea situațiilor financiare”, precum și īn alte standarde sunt prescrise criteriile referitoare la recunoașterea, evaluarea și prezentarea elementelor de capitaluri proprii. Unele elemente de capitaluri proprii cum ar fi capitalul social,  rezervele și acțiunile proprii răscumpărate fac obiectul reglementărilor legale naționale. Pentru utilizatori prezintă interes informațiile referitoare la existența unor rezerve recunoscute īn baza prevederilor legale sau existența unor restricții privind distribuirea elementelor de capitaluri proprii către proprietari. După aderarea Romāniei la UE a avut loc un amplu proces de modernizare a legislației care a vizat atāt legea societăților cāt și normele contabile sub aspectul eliminării oricăror prevederi legale care ar fi limitat funcționarea societăților īntr-un mediu concurențial. Entitățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată și unele entități cu capital integral sau majoritar de stat aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară ca bază contabilă. Cu unele excepții, tranziția acestor entități la Standardele Internaționale de Raportare Financiară  nu a afectat semnificativ totalul capitalurilor proprii evidențiate potrivit normelor contabile conforme cu directivele europene. Principalele modificări īn structura capitalurilor proprii au fost determinate de ajustarea la inflație potrivit IAS 29„Raportarea financiară īn economiile hiperinflaționiste” și ajustările efectuate ca urmare a aplicării pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Interpretarea informațiilor privind capitalurile proprii prezentate īn situațiile financiare trebuie efectuată  īn contextul prevederilor din standardele contabile relevante și al legislației naționale.

 
Articol: Fisier PDF