ASPECTE PRIVIND EVALUAREA MODELULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ABORDAT LA NIVELUL INSTITUȚIUNILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 
Autor (i): Elena TEODORESCU (MĂNESCU)
 
JEL: I21.
 
Cuvinte cheie: calitate, managementul calității, evaluarea performanței.
 
Abstract:

Calitatea și eficiența sunt doi piloni foarte importanți ai reformelor educaționale din întreaga lume, care trebuie luați în considerare la construirea sistemelor naționale de management și asigurare a calității, chiar și la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar românesc. Printre recomandările acestei lucrări se numără un model de management al calității în învățământul preuniversitar, bazat pe referință de specialitate, model care trebuie măsurat permanent, fiind analizat ca un proces continuu. Cel mai bun mod de a asigura calitatea este o atenție sistematică, continuă pentru îmbunătățirea acesteia și includerea calității într-un sistem organizat de asigurare a calității. Evaluarea calității și a performanței trebuie analizată în paralel cu implementarea metodelor de evaluare, pentru creșterea autonomiei instituționale, dar și evidențierea responsabilităților. Introducerea evaluării sistematice, cu principalul motiv pentru o mai bună utilizare a resurselor, face ca obiectivele stabilite în politica de management strategic să fie realizate în mod eficient.

 
Articol: Fisier PDF