O EVALUARE A CARACTERISTICILOR POLITICII FISCALE IN RELATIE CU EVOLUȚIA CICLULUI ECONOMIC DIN ROMANIA, IN PERIOADA 2007 - 2020

 
Autor (i): Ionel LEONIDA
 
JEL: E6,E62, H62.
 
Cuvinte cheie: politica fiscala, ciclul economic, caracteristici.
 
Abstract:
Īn lucrarea propusă facem o evaluare a unor trăsături ale politicii fiscale īn raport cu evoluția ciclului economic, care urmărește să surprindă caracterul discreționar al politicii fiscale și modul īn care aceasta a contribuit la stimularea sau inhibarea economiei și tipul de buget. politică ce a funcționat īn această perioadă īn economia romānească, din perspectiva funcției stabilizatoare a ciclului economic. Indicatorii de la care plecăm īn elaborarea analizei sunt deficitul bugetar și deficitul structural, din care vom extrage anumiți indicatori derivați. Metodologia utilizată pentru atingerea obiectivului este de natură calitativă și urmărește să creeze legături īntre aspectele enunțate. Rezultatele obţinute se pot constitui īn elemente de evaluare calitativă a politicii fiscale din perspectiva influenţei acesteia asupra ciclului economic.
 
Articol: Fisier PDF