OPTIMIZAREA IMPACTULUI ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARĂ A ENTITĂȚILOR ECONOMICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚII PRIN INSTRUMENTE MODERNE

 
Autor (i): Mihail Alin STANCIU
 
JEL: D81, M41.
 
Cuvinte cheie: analiză economico-financiară, informații contabile, instrumente de raportare, performanță.
 
Abstract:
Analiza economico-financiară este privită ca un ansamblu de concepte, instrumente, metode, ce facilitează tratarea informațiilor contabile pentru aprecierea situației economico-financiare a unei entități și a nivelului și calității performanței economice. Rolul analistului economic este să facă niște simple cifre să comunice”optim către toate categoriilor interesate de informațiile economico-financiare. Activitatea oricărei entități, se desfăşoară Óntr-un mediu dinamic şi agresiv ceea ce accentuează nevoia ca impactul analizei economico-financiare asupra deciziilor, să fie unul potrivit șI echilibrat. Instrumentele moderne de reflectare a informațiilor printre care și cele de natură economică fac apel la sisteme informatice prin care se identifică, extrag și analizează datele disponibile pentru a oferi un suport real Ón vederea adoptarea deciziilor de business. Informațiile puse la dispoziție de către aceste instrumente permit observarea trendurilor, dificultăților, și zonelor de business Ón care există nevoia de optimizare a activității. Toate aceste elemente duc la o descentralizare a deciziilor permiț‚ndu-le salariaților să treacă de la simpli executanți la decidenți. Obiectivul principal al cercetării indicatorilor economico-financiari Ón domeniul construcţii privește †determinarea valorii lucrărilor de construcţii, precum şi a tendinţelor de evoluţie, pentru furnizarea ulterioară a datelor esenţiale despre activitatea acestui domeniu la nivelul regiunii Sud Muntenia.†
 
Articol: Fisier PDF