PRACTICA DE GESTIONARE A VENITURILOR AFECTEAZĂ PERFORMANȚA FIRMELOR DE BUNURI DE CONSUM LISTATE DIN NIGERIA?

 
Autor (i): Oyefemi Olympus OWORU, Jayeola OLABISI, Olagunju ADEBAYO, Efetobore OKORODUDU
 
JEL: P34, L25.
 
Cuvinte cheie: managementul câștigurilor, performanță, rentabilitate a activului, câștiguri pe acțiune, flux de numerar operațional, dimensiune firmă.
 
Abstract:
Studiul a investigat efectul practicilor de gestionare a veniturilor asupra performanței financiare a firmelor de bunuri de consum listate din Nigeria. Studiul a folosit informații ex-post-facto pentru a colecta date pentru studiu cu privire la evenimentele deja existente. Tehnica de eșantionare a fost utilizată pentru selectarea a 10 firme din cele 21 de firme listate, în funcție de disponibilitatea datelor. Studiul a generat date secundare, pe o perioadă de unsprezece ani, 2008-2018, din rapoartele financiare auditate ale firmelor incluse în eșantion. Datele au fost analizate utilizând statistici descriptive și inferențiale, împreună cu regresii multiple. În model, Return on Asset (ROA) a fost utilizat pentru a măsura performanța financiară, în timp ce câștigurile pe acțiune (EPS), fluxul de numerar operațional (OCF) și dimensiunea firmei (FSIZE) au fost folosite pentru gestionarea câștigurilor. Studiul a arătat o influență semnificativă și pozitivă a EPS asupra ROA (valoarea p <0,05); de asemenea, un efect semnificativ și negativ al FSIZE asupra ROA (valoarea p - 0,05). Cu toate acestea, a existat o influiență nesemnificativă și pozitivă a OCF asupra ROA (valoarea p < 0,05). Studiul a sugerat o contribuție semnificativă a gestionării câștigurilor la performanța firmelor de bunuri de consum din Nigeria. Prin urmare, se recomandă ca auditorii să asigure transparența auditului pentru a proteja interesele investitorilor. În plus, investitorii ar trebui să exercite restricții în ceea ce privește faptul că se bazează în mare parte pe câștigurile pe acțiune și pe dimensiunea firmei, în timp ce iau decizii de investiții vitale.
 
Articol: Fisier PDF