EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ EFICIENTĂ PRIN FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ ÎN RÂNDUL ANGAJAȚILOR UNEI ORGANIZAȚII

 
Autor (i): Constanța POPESCU, Georgeta ANDRONACHE (GOGEANU), Antoaneta Roxana SURCEL (GEORGESCU)
 
JEL: M53, J24.
 
Cuvinte cheie: antreprenoriat, educație antreprenorială, managementul resurselor umane, formare și dezvoltare profesională.
 
Abstract:

Antreprenoriatul nu presupune o anumită disciplină care se studiază atât în formarea inițială, cât și în cea profesională continuă. Vorbind despre antreprenoriat ca și competență cheie, acesta poate fi privit ca și modalitate de predare în care rolul principal să revină învățării prin experiențe practice și activități specifice proiectelor. Practic, profesorul, cel care pune bazele oricărui tip de învățare, nu aferă elevilor răspunsuri, ci îi ajută pe cei care învață să cerceteze și să identifice întrebările corecte și cele mai bune soluții de rezolvare pentru situațiile date. Datele obținute sunt rezultatul aplicării unui chestionar pe un eșantion reprezentativ de cadre didactice din învățământul preuniversitar, din județul Dâmbovița, profesori care își desfășoară activitatea în licee teoretice, tehnologice și cu profil vocațional. Acestea au servit la creionarea unei imagini de ansamblu asupra devoltării unei culturi anteprenoriale a angajaților unei organizații printr-o formare inițială și continuă eficientă.

 
Articol: Fisier PDF