DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN DEZVOLTAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL

 
Autor (i): Ana Georgiana CĂLUGĂRESCU
 
JEL: Q01, I29, H12.
 
Cuvinte cheie: dezvoltare, instituție școlară, progres, schimbare, sistem.
 
Abstract:
Datorită schimbărilor din ce Ón ce mai vizibile, progresului mai rapid și schimbărilor Ón concepțiile fiecărei persoane, organizațiile trebuie să facă față și să Óncerce să se reinventeze din ce Ón ce mai des. Nu există nicio schimbare fără presiuni din exterior sau din interior, nu există nicio schimbare cu șanse de succes din faza de proiect. Modificările trebuie făcute treptat și vizează Ómbunătățirea procesului planificat pentru o schimbare. Din ce Ón ce mai mulți experți Ón schimbări sunt interesați să măsoare schimbarea la nivel de sistem sau structura organizațională și să o compare cu schimbarea culturii organizaționale. Multe dintre modificările curente sunt schimbări de sistem și nu Ón ceea ce privește cultura organizațională. Cu toate acestea, schimbarea nu acționează ca o unitate. Din acest motiv, managementul schimbării este o zonă dinamică și spectaculoasă. Deși cele mai multe schimbări sunt planificate, există destul de puține cazuri Ón care schimbările apar spontan, fără planificare prealabilă, dar care vin pentru a restabili echilibrul organizației.
 
Articol: Fisier PDF