CALITATEA INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ, O PROBLEMĂ CONTABILĂ ACTUALĂ

 
Autor (i): Mihail Alin STANCIU
 
JEL: D83, M41.
 
Cuvinte cheie: informații contabile, analiză economico-financiară, performanță, competitivitate informațională, raportare financiară.
 
Abstract:

Ascensiunea economiei a fost însoțită de evoluția societății informaționale și a societății cunoașterii, jucând un rol important în cadrul lor. Punctul de plecare al acestei lucrări este dorința de a determina factorii care favorizează creșterea calității informațiilor contabile pentru a identifica trăsăturile unui sistem informațional de succes la nivel de entitate. Informațiile contabile de calitate trebuie să joace unrol-cheie în eforturile de creare a performanței și a creștere a valorii pe piață la nivel micro și macroeconomic. Au fost realizate studii privind impactul calității informațiilor contabile asupra performanței unei entități cu accentul pus pe secvența evaluării performanțelor la nivel de entitate. Lucrarea de față urmărește să răspundă la câteva întrebări privind măsurarea și rolul calității informațiilor contabile la nivel de entitate. Efectuând o legătură între calitatea informațiilor contabile, performanță și competitivitate, se poate construi un cadru conceptual pentru a analiza diferitele dimensiuni ale calității informațiilor în domeniul economico-financiar. Analiza modalităților de dezvoltare a avantajului competitiv al entităților poate fi făcută din punctul de vedere al calității informațiilor. Un avantaj competitiv al entităților se bazează pe capacitatea lor de a acumula, exploata, combina, inova setul de informații de la nivelul analizei economic-financiare și al raportărilor financiare.

 
Articol: Fisier PDF