ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ BANCARĂ

 
Autor (i): Klejda GABESHI
 
JEL: G21.
 
Cuvinte cheie: eficiența, performanța bancară, productivitatea, sectorul bancar.
 
Abstract:

Performanța bancară este o reflectare a modului în care funcționează băncile, ținând contde mediul în care își desfășoară activitatea. Scopul acestui referat constă în realizarea unei analize calitative a indicatorilor de performanță bancară, punând accent pe studierea eficienței activității bancare și a productivității bancare ca determinanți al performanței. Pentru a înțelege nevoia și importanța evaluării performanței sectorului bancar, mai întâi se va elucida poziția sectorului în structura sistemului financiar, rolurile pe care le joacă în stabilitatea și dezvoltarea economică a acestuia. Partea cea mai importantă a lucrării sublinează analiza performanței sectorului bancar, focusându-se pe evaluare eficienței și definirea factorilor determinanți ai productivității banare. Pentru a determina performanțele sectorului bancar, trebuie examinați factorii micro și macroeconomici. Printre factorii de mediu „micro” din analiză sunt considerați indicatorii specifici ai industriei și băncilor individuale, factorii specifici bancari. Ca factori ai mediului „macro” sunt toți acei factori care nu sunt dependenți sau determinați de directorii băncii. „Eficiența” este diferită de„productivitate”, dar este legată de aceasta, iar cei doi indicatori împreună sunt esențiali pentru evaluarea stării unei economii pentru a lua măsuri adecvate pentru a îmbunătăți situația și a proiecta obiectivele viitoare.

 
Articol: Fisier PDF