ANALIZA CONCEPTULUI DE SUSTENABILITATE DIN PERSPECTIVA SISTEMULUI LOGIC VIU

 
Autor (i): Mihai-Cristian TRANDAFIR
 
JEL: A10, O10.
 
Cuvinte cheie: sustenabilitate, societatea auto-poietică, sistem logic viu, predicate de suficiență.
 
Abstract:

Concept cu semnificații diferite, Ón funcție de domeniul Ón care este implicat, sustenabilitatea este reprezentată Ón literatura de specialitate ca o sinergie Óntre societate, economie și mediu. Lucrarea abordează conceptul de sustenabilitate dintr-o perspectivă mai largă a sistemului logic viu a cărui tendință evolutivă este de a păstra identitatea calitativă, dar nu punctual, rigid, menținerea acestuia Óntr-un "tunel de durabilitate", Ón care poate suferi modificări ale identității punctuale, dar nu de identitate de "tunel". Pentru a clarifica conceptul de sistem logic viu, lucrarea prezintă o construcție logică a conceptelor de sistem, sistem poetic, sistem auto-poietic și definește conceptul unei societăți auto-poietice bazate pe predicate desuficiență.

 
Articol: Fisier PDF