ROLUL INFORMAŢIEI CONTABILE ĪN FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ECONOMICE

 
Autor (i): Florin-Constantin DIMA
 
JEL: M41.
 
Cuvinte cheie: informaţie contabilă, caracteristici calitative, relevanţă, credibilitate, prag de semnificaţie, oportunitate.
 
Abstract:

Contabilitatea poate fi privită ca fiind limbajul economic universal al lumii afacerilor deoarece este un instrument ce permite comunicarea de informaţii economice. Contabilitatea are rolul de a furniza informaţii utile pentru fundamentarea deciziilor la nivelul entităţilor economice. Informaţia contabilă are la bază activitatea specifică fiecărei entităţi economice. Informaţia contabilă se obţine prin prelucrarea datelor economico-financiare ale entităţilor cu ajutorul mijloacelor specifice sistemului contabil. Contabilitatea reprezintă sursa cea mai adecvată de informare pentru managementul entităţilor economice, datorită particularitătilor şi caracteristicilor calitative ale informaţiei pe care o furnizează, īn raport cu orice altă sursă de informare.

 
Articol: Fisier PDF