BREXIT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ - IMPLICAȚII ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI

 
Autor (i): Camelia MILEA
 
JEL: F14, F15, F49.
 
Cuvinte cheie: importuri, exporturi, structura, consecințe, acord comercial, alte relații comerciale.
 
Abstract:
După ce s-a prezentat pe scurt cadrul juridic pentru ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, în articol sunt analizate în relațiile comerciale dintre România și Regatul Unit. Astfel, se remarcă o creștere a exporturilor și importurilor dintre aceste țări, precum și faptul că, începând cu 2013, Regatul Unit se situează pe primul loc printre țările cu excedent al echilibrului mărfurilor în favoarea țării noastre. Există o diversificare și o îmbunătățire a structurii exporturilor către Regatul Unit, și anume ponderea bunurilor cu grad mediu și ridicat de prelucrare. Importurile României din Regatul Unit sunt dominate de bunuri cu grad mediu și ridicat de prelucrare. Spre sfârșitul perioadei analizate, putem vedea o concentrare a grupurilor de mărfuri importate din Regatul Unit. Autorul folosește evaluări calitative și cantitative, interpretări, analize comparative și corelații. Analiza se efectuează pentru perioada 1991-2017 și concluzionează că este în interesul țării noastre să încheiem un acord comercial între România și Regatul Unit, în cazul în care Brexit are loc.
 
Articol: Fisier PDF