ROLUL OBLIGAȚIUNILOR VERZI ÎN FINANȚAREA TRANSFORMĂRII SECTORULUI ENERGETIC EUROPEAN

 
Autor (i): Geanina Iulia BOȚOTEANU (RĂDĂCINĂ)
 
JEL: Q56, E22.
 
Cuvinte cheie: schimbări climatice, investiții verzi, economie sustenabilă, obligațiuni verzi, sistem energetic european.
 
Abstract:

Tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, eficientă din punct de vedere al consumului de resurse naturale, presupune multiple beneficii pentru mediul înconjurător. Stabilitatea financiară este amenințată de consecințele schimbărilor climatice, care pot conduce la pierderi economice majore, în caz de secete sau inundații, eroziune a solului. Sistemul financiar are un rol important în lupta împotriva impactului schimbărilor climatice, prin asigurarea finanțării investițiilor considerate verzi. Nivelul actual al investițiilor nu este suficient pentru a promova o economie sustenabilă din punct de vedere ecologic și care să permită combaterea schimbărilor climatice și epuizarea resurselor. Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de Uniunea Europeană, prin Acordul dela Paris, sunt necesare investiții suplimentare în valoare de 180 de miliarde euro. Astfel, este necesar ca mai multe fluxuri de capital privat să fie direcționate către investiții sustenabile. În acest context, obiectivul cercetării este de a determina nivelul și tendințele finanțării prin intermediul obligațiunilor verzi a necesarului de capital pentru transformarea sectorului energetic european într-un sector care utilizează resursele regenerabile pentru producerea energiei.

 
Articol: Fisier PDF