IMPLEMENTAREA ASPECTELOR DE MEDIU ÎN GESTIONAREA RESPONSABILĂ A ORGANIZAȚIEI

 
Autor (i): Mădălina ALBU
 
JEL: M14, Q01, M21.
 
Cuvinte cheie: gestionarea responsabilă, dezvoltarea durabilă, mediul înconjurător.
 
Abstract:
Gestionarea responsabilă a organizației poate fi definită ca o modalitate de planificare, organizare și evaluare a activităților unei organizații, ținând seama de interesele mediului global, pentru dezvoltarea și prosperitatea atât a prezentului, cât și a viitorului. Un aspect important în realizarea acestui obiectiv este punerea în aplicare a aspectelor de mediu în dezvoltarea durabilă a organizației. Politica de dezvoltare durabilă ajută organizația să evite, să reducă sau să controleze impactul dăunător al activității asupra mediului și a populației, pentru a respecta cerințele legale. Scopul tuturor părților implicate este de a respecta legislația de mediu, în vederea dezvoltării armonioase a zonei și a lumii. Abordarea managementului responsabil presupune implicarea tuturor părților interesate în adoptarea acelor decizii care conduc la dezvoltarea durabilă a unei organizații. Această lucrare prezintă aspecte teoretice privind integrarea aspectelor de mediu în conceptul de management responsabil la nivelul unei organizații și transpunerea practică pe exemplul SNTGN TRANSGAZ S.A.
 
Articol: Fisier PDF