EXAMINAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL UNEI MISIUNI DE AUDITARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

 
Autor (i): Laura-Alexandra MORTURA
 
JEL: M42.
 
Cuvinte cheie: audit, audit statutar, misiune de audit, continuitatea activității, Modelul Altman.
 
Abstract:

Un instrument important pus la dispoziția părților implicate, în cadrul unei economii de piață aflată în era globalizării, de către practica economică, pentru a putea oferi utilizatorilor finali o asigurare asupra veridicității și fiabilității informaților furnizate de către situațiile financiare, este auditul statutar. Pe lângă acest aspect, pentru a crește gradul de încredere al utilizatorilor în aceste informații, auditorii trebuie să determine dacă entitatea auditată respectă principiul continuității activității. În acest sens, ei trebuie să stabilească starea de faliment a entității auditate, respectiv să stabilească nivelul de solvabilitate al acesteia. Pentru a putea realiza această evaluare, practica economică oferă instrumentele necesare prin intermediul analizei economico-financiare, respectiv utilizând metoda scorurilor și aplicând modelul Altman.

 
Articol: Fisier PDF