TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE CA SURSĂ DE VENIT LA BUGETUL LOCAL

 
Autor (i): Isabela STANCEA
 
JEL: K00, K34.
 
Cuvinte cheie: taxe, impozite, buget, financiar, resurse.
 
Abstract:

Administraţiapublică īn judeţe, oraşe, comune se organizează şi funcţionează īn principal,īn temeiul principiului autonomiei locale; potrivit legii, prin autonomielocală se īnţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţiloradministraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, īn numele şi īninteresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice. Autonomialocală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi īnlimitele prevăzute de lege şi priveşte organizarea, funcţionarea, competenţeleşi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţincomunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz. Rezumānd, taxele şiimpozitele locale, principala sursă de venit a bugetului local se constituie īnbaza componentei financiare a autonomiei locale.

 
Articol: Fisier PDF