AMENINȚĂRI ECONOMICE EXTERNE ALE STABILITĂȚII FINANCIARE A REPUBLICII MOLDOVA

 
Autor (i): Tatiana PETROVA, Corina GRIBINCEA
 
JEL: G01, G19, H12, P34.
 
Cuvinte cheie: amenințări economice externe, stabilitate financiară, situație de criză, Republica Moldova.
 
Abstract:
Sectorul economic extern este o reflectare concentrată a tuturor soldurilor macroeconomice existente īn economie. Scopul lucrării este de a identifica amenințările existente și potențiale ale subsistemului economic extern al economiei naționale, mecanismul impactului acestora asupra stării sistemului bancar, piața valutară și evaluarea nivelului impactului acestora asupra economiei naționale și stabilității financiare a Republicii Moldova. Principalii factori ai instabilității sectorului economic extern care generează amenințările de apariție a unei situații de criză sunt: ​​deschiderea economiei, deteriorarea condițiilor de comerț exterior, īncetinirea creșterii economice, deficitul de cont curent al balanței de plăți, datoria externă ridicată raportată la PIB, creșterea bruscă a prețului / moneda națională mai scăzută și deficitul bugetar. Īn acest context, este necesar să se evalueze amenințările privind stabilitatea financiară a Republicii Moldova īn vederea elaborării unor măsuri de prevenire a acestora.
 
Articol: Fisier PDF