RELEVANȚA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ĪN DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A AFACERILOR

 
Autor (i): Mădălina ALBU
 
JEL: O12, D57, D22.
 
Cuvinte cheie: diagnosticul economic, diagnosticul financiar, dezvoltarea sustenabilă.
 
Abstract:
Analiza activității economice și financiare este o componentă foarte importantă și foarte complexă a procesului de fundamentare și realizare a strategiei unei organizații, deoarece prin ea se obține o imagine completă a activității, care conduce la identificarea punctelor tari, puncteleorslabe și cauzelor apariției acestora. Diagnosticul economico-financiar oferă managerilor oportunitatea de a face atāt analize calitative, cāt și cantitative ale situației actuale a companiei pe care o conduc, dar și a perspectivelor sale. Obiectivul necesității cunoașterii situației economice a unei societăți comerciale este de a oferi o imagine de ansamblu a activității sale pentru a formula măsuri de eficiență prin utilizarea mijloacelor de cercetare utilizate de analiza economică și financiară. Această lucrare īncearcă să implementeze aspecte teoretice, printr-un studiu de caz realizat la S.C. Oltina Impex Prod Com. Analiza domeniului financiar al firmei arată că a reușit să gestioneze inteligent resursele financiare pe care le-a avut īn perioada analizată, īnregistrānd profit anual. Ca urmare a analizei SWOT la nivel de organizație, propunerile de dezvoltare a activității sunt formulate pentru a ajuta managerii să ia decizii īn timp util.
 
Articol: Fisier PDF