ASPECTE ALE COOPERĂRII ÎNTRE FURNIZORII DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI MICRO-ÎNTREPRINDERILE DIN ROMÂNIA

 
Autor (i): Mihaela DIACONU, Amalia DUȚU
 
JEL: A20, D90, M53.
 
Cuvinte cheie: furnizori de formare profesională, microîntreprinderi, metode de învățare, învățare de la egal la egal.
 
Abstract:

Lucrarea evidențiază relația dintre furnizorii de formare profesională și microîntreprinderi în contextul Strategiei pentru educație și formare profesională din România pentru perioada 2016-2020 și a Strategiei Europa 2020 care promovează creșterea inteligentă prin investiții majore în educație. Cercetarea care stă la baza acestei lucrări a fost realizată în cadrul unui proiect european numit ME2ME - Parteneriatele de învățare în domeniul microîntreprinderilor. Scopul lucrării este de a identifica starea actuală de colaborare între furnizorii de VET din România și proprietarii microîntreprinderilor, concentrându-se pe următoarele aspecte: disponibilitatea continuă a furnizorilor de formare pentru a sprijini formarea antreprenorială sau dezvoltarea afacerilor, relația actuală dintre furnizorii de VET și micro-întreprinderi. Principalele concluzii sunt: ​​există unele bariere în furnizarea de formare în domeniul afacerilor; Reprezentanții VET consideră ca fiind semnificativă în oferta de formare următorul conținut: rezolvarea problemelor, managementul performanței, managementul resurselor umane, comunicare și IT; consideră că sunt foarte utile sesiunile de formare, întâlnirile grupurilor mici și activitățile de învățare de la egal la egal pentru care furnizorii de educație și formare profesională consideră că există un mare potențial în procesul de învățare între proprietarii de microîntreprinderi; există o anumită diferență între percepțiile celor două grupuri privind metodele de învățare utilizate.

 
Articol: Fisier PDF